Esimerkki – Maanantai 10:15

Miksi olemme tekemässä tätä projektia?

Instagramin käyttäminen on haastavaa varhaisteinille monesta syystä. Alusta tyrkyttää myös materiaalia jolla on haitallista vaikutusta ja pahimmillaan mielenterveyteen vaikuttavaa. Toisaalta sosiaalinen media ja Instagram on osa nykypäivän kanssakäymistä ja siitä ulkopuolle jääminen voi tuntua vaikealta. Palvelussa on myös paljon hyvää ja merkityksellistä sisältöä vertaisilta kuin yleisiltä tileiltäkin. Varhaisteinien tulisi voida turvallisesti ja mielekkäästi käyttää Instagramia ilman algoritmien tyrkyttämää materiaalia.

Missä haluamme olla kuuden kuukauden, vuoden tai viiden vuoden päästä?

Kaikkien halukkaiden ja erityisesti esiteinien tulisi olla mahdollista käyttää Instagramia ilman muuta sisältöä kuin seurattavien profiilien toimesta julkaistaan. Kuuden kuukauden päästä palvelu on lanseerattu Suomessa ja sillä on useita tuhansia käyttäjiä. Vuoden päästä palvelua ei ole enää rajoitettu pelkästään Suomem markkinoille vaan sitä voi käyttää erilaiset käyttäjät iästä ja paikasta riippumatta. Viiden vuoden tähtäimellä palvelu ja yritys pyrkii siihen että netin käyttäjät voivat käyttää mielekästä ja orgaanista sisältöä eri palveluista.

Miten voimme epäonnistua asiassa?

  • Normaalin Instagramin käyttäminen on vaivattomampaa kuin tämän palvelun joten suojatulle palvelulle ei löydy käyttäjiä
  • Instagram rajoittaa rajapintojensa käyttöä ja vastaavanlainen kolmansien osapuolien palvelun tekeminen ja tuottaminen ei ole enää mahdollista
  • Muutokset käyttöehdoissa ja laeissa jotka estävät palvelun tuottamisen
  • Instagramin käyttäminen ei ole enää kohderyhmän mieleen
  • Vanhemmilla ei ole mielenkiintoa hallinnoida ja maksaa palvelusta tai siitä ei koeta saatavan arvoa

Sprintin kysymysten muodostaminen peloista

Kysymys: Miksi käyttäjät olisivat valmiita käyttämään palvelua normaliin Instagramiin verrattuna? Vastaus: Vanhempien kynnys madaltuu antaa nuorelle käyttöön palvelu jos on tiedossa että siellä ei ole haitallista materiaalia ->

”Miten vanhempien kynnys madaltuu antamaan nuorelle Instagram käyttöön?”

Kysymys: Miksi Instagramin käyttäminen ei olisi enää kohderyhmän mieleen? Vastaus: Nuorten käyttämät sosiaalisen median alustat vaihtuvat aikavälein ja niillä on tietty elinkaari ->

”Mikä on nuorten käyttämien sosiaalisten medioiden elinkaari ja missä vaiheessa Instagram on tässä?”

Kysymys: Miten Instagram rajoittaa rajapintojensa käyttöä ja vastaavien kolmansien osapuolien palvelujen tuottamista? Vastaus: Jos Instagram ei saa hyötyä rajapintojen käytöstä tai se haittaa heidän palveluaan ->

”Miten tuotettava palvelu voitaisiin estää tai miten se haittaisi Instagramin liiketoimintaa?”