Design sprint – Maanantai 10:15

Design sprint maanantain ensimmäinen varsinainen tehtävä on ”aloittaa lopusta”. Tällä tarkoitetaan sitä että ensimmäisessa vaiheessa visualisoidaan sitä, millainen tuote ja ratkaisu ovat sprintin lopulla. Entäpä pidemmän tähtäimen tavoite sekä aiheeseen liittyvät vaikeat kysymykset?

Pitkäaikaisen tavoitteen asettaminen

Ensimmäiselle osiolle tulee varata aikaa hetkestä tuntiin. Tässä osiossa vastataan seuraaviin kysymyksiin:

  • Miksi olemme tekemässä tätä projektia?
  • Missä haluamme olla kuuden kuukauden päästä?
  • Missä haluamme olla vuoden tai viiden vuoden päästä?

Vaiheen toisessa osassa heittäydytään pessimistisiksi ja haetaan vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  • On menty vuosi eteenpäin ja projekti oli katastrofi. Mikä sai sen epäonnistumaan?
  • Miten tavoite meni pieleen?

Kun edelliset on saatu listattua, muutetaan ne kysymyksiksi joihin tulisi löytää vastaus viikon ja sprintin aikana. Lisäksi näitä on hyödyllistä kirjoittaa toiseen muotoon.

Kirjaa kysymykset, havainnot ja löydökset valkotauluille, laita lapuilla seinälle näkyville tai keksi jokin muu tapa jolla nämä asiat ovat nähtävissa ja palattavissa koko sprintin ajan!

Linkit: